..

- -   

28.09.2018
1988 (1,2,3,4,5) , 1989 (1,2,5,7,11)  

11.09.2018

- -

English version        
+
    2 2016 .
- -
- -
- -
- (.doc) -
- -
- -
- -
- -

1.. . , . . , . . , . . , . .

    0.97  (.pdf)

Cite this article as
Solomonov, S.V., Kropotkina, E.P., Rozanov, S.B. et al. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2016) 43: 53.

DOI
10.3103/S1068335616020019


.3
2.
,


. . , . . , . .

    1.24  (.pdf)

Cite this article as
Bashmakov, Y.A., Bondarenko, T.V. & Polozov, S.M. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2016) 43: 59

DOI
10.3103/S1068335616020020


.12
3.
-


. . , . . , . .

    0.37  (.pdf)

Cite this article as
Bogdankevich, I.L., Litvin, V.O. & Loza, O.T. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2016) 43: 62

DOI
10.3103/S1068335616020032


.19
4.. . , . . , . . , . .

    1.05  (.pdf)

Cite this article as
Begrambekov, L.B., Zakharov, A.M., Airapetov, A.A. et al. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2016) 43: 66

DOI
10.3103/S1068335616020044


.25
5.
, , ,


. . , . . , . .

    0.56  (.pdf)

Cite this article as
Gorelik, V.S., Dovbeshko, G.I. & Pyatyshev, A.Y. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2016) 43: 69.

DOI
10.3103/S1068335616020056


.29
6.. . , . . , . .

    0.36  (.pdf)

Cite this article as
Nikiforov, V.N., Bulychev, N.A. & Rzhevskii, V.V. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2016) 43: 74

DOI
10.3103/S1068335616020068


.39
7.
10181020 ( )


. . , . . , . .

    0.4  (.pdf)

Cite this article as
Antonov, R.A., Chernov, D.V. & Stozhkov, Y.I. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2016) 43: 80

DOI
10.3103/S106833561602007X


.49