..

- -   

28.09.2018
1988 (1,2,3,4,5) , 1989 (1,2,5,7,11)  

11.09.2018

- -

English version        
+
    3 2007 .
- -
- -
- -
- (.doc) -
- -
- -
- -
- -

1.
-


. . , . . , . . , . .

    6.36  (.pdf)

Cite this article as
Zubov, A.V., Eryshalov, V.A., Kuznetsov, G.I. et al. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2007) 34: 67

DOI
10.3103/S1068335607030013


.3
2.. . , . .

    3.26  (.pdf)

Cite this article as
Bolotovskii, B.M. & Serov, A.V. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2007) 34: 73

DOI
10.3103/S1068335607030025


.13
3.. . , . . , . . , . .

    6.9  (.pdf)

Cite this article as
Chernavskii, D.S., Nikitin, A.P., Chernavskaya, O.D. et al. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2007) 34: 77

DOI
10.3103/S1068335607030037


.19
4.. . , . . , . . ,, . .

    5.88  (.pdf)

Cite this article as
Galkin, A.L., Galstyan, A.M., Korobkin, V.V. et al. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2007) 34: 84

DOI
10.3103/S1068335607030049


.31
5.
2


. . , . . , . . ,

    2.88  (.pdf)

Cite this article as
Shabanova, N.P., Krasnosvobodtsev, S.I., Varlashkin, A.V. et al. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2007) 34: 90

DOI
10.3103/S1068335607030050


.41
6.. . , . .

    3.4  (.pdf)

Cite this article as
Kovalenko, K.V. & Krivokhizha, S.V. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2007) 34: 93

DOI
10.3103/S1068335607030062


.46