..

- -   

15.11.2023
10, 11 2023

25.03.2019
11 , 2018

- -

English version        
+
    3 2015 .
- -
- -
- -
- (.doc) -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

 1.. . , . .
 0.23  (.pdf)

Cite this article as
Bityukov, V.K. & Rukhadze, A.A. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2015) 42: 67

DOI
10.3103/S106833561503001X


.2
 2.. . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
 0.9  (.pdf)

Cite this article as
Amirov, R.K., Barengolts, S.A., Korostylev, E.V. et al. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2015) 42: 71

DOI
10.3103/S1068335615030021


.9
 3.. . , . .
 0.45  (.pdf)

Cite this article as
Melnik, N.N. & Tregulov, V.V. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2015) 42: 77

DOI
10.3103/S1068335615030033


.19
 4.
-


. . , . .
 0.28  (.pdf)

Cite this article as
Mironchuk, E.S. & Narits, A.A. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2015) 42: 81

DOI
10.3103/S1068335615030045


.25
 5.. . , . . , . . , . . , . .
 1.12  (.pdf)

Cite this article as
Bezotosnyi, V.V., Krokhin, O.N., Oleshchenko, V.A. et al. Bull. Lebedev Phys. Inst. (2015) 42: 88.

DOI
10.3103/S1068335615030057


.36